22. august 2005

Kuidas tehakse uusi sõnu?

Uue tehistüve loomisel tuleb arvestada häälikkuju ekspressiivsust. Aavik oskas seda teha ja on korra isegi üle pingutanud. Kombineerides uut sõna kuriteo asemele, alustas ta seda jõulise ja rämeda r-ga, lisas "sügava ja tumeda, peagu koleda" diftongi oi ja lõpetas mitte klusiili, vaid kestva konsonandiga, "mis annaks sõnale enam õudset järelkaja". Kokku tuli sõna roim, mida keeletarvitajad ei seosta enam näiteks taskuvargusega, vaid üksnes mõrva vm raske kuriteoga, ning raha väljameelitav pettur on küll kurjategija, aga mitte roimar.

(Allikas: Eesti keele käsiraamat - L17)

Kommentaare ei ole: